Spelsida.se Läs om allt inom spelvärlden.

29okt/060

Europe Engulfed – Ett av de bästa krigsspelen någonsin

För er som gillar krigsspel som Axis and Allies och inte ännu testat Europe Engulfed Så har ni något att se fram emot.

I Europe Engulfed spelar 2-3 spelare andra världskriget i Europa. En spelar Tyskland/Italien + lite annat som Rumänien, Bulgarien och Finland. Den/de andra spelar Sovjet/Frankrike/Polen och England/USA. Trupperna består av små träklossar med en klisterlapp på ena sidan som visar truppslag och styrka. Klossarna står upp så att man inte ser fiendens truppslag och styrka vilket skapar ett slags ”fog of war”. Styrkan markerar man genom att vrida på blocken. Detta gör att varje trupp kan han fyra olika styrkor.

Läs mer om Europe Engulfed.

Varje spelrunda motsvarar 2 månader.

Detta är en rapport från ett spel sett ur Sovjets synvinkel:

Sep/Okt 1939:

Tyskland anfaller Polen som inte alls kan stå emot den tyska krigsmaskinen utan de ger upp nästan direkt. England ser faran med ett tänkbart anfall mot Frankrike och sänder lite trupper över engelska kanalen till Pas De Calais samt bygger ut sin flotta i Medelhavet för att stärka sin position i Afrika. Fransmännen stärker upp Metz (Maginot linjen) eftersom det är enda vägen förutom Pas De Calais in i Frankrike för Tyskland. Sovjet fullföljer sin pakt med Tyskland och invaderar Baltic States, Brest-Litvorsk, Lvov och Bessarabia.

Nov/Dec 1939:

Tyskland flyttar sina trupper västerut mot Frankrike. Frankrike och England bygger upp sig och förbereder för att stoppa Tysklands anfall på Frankrike. Den fransk/engelska planen är att få Tyskland att gå in i Frankrike via Metz (Maginot linjen) så att inte de engelska trupperna i Pas De Calaias behöver dö eftersom de säkert behövs senare under kriget. Sovjet stärker upp sin position i Östra Europa.

Jan/Feb 1940:

Alla fortsätter att stärka upp sina styrkor.

Mar/Apr 1940:

Tyskland ger Italien lite resurser så att Italien kan stärka upp lite mer. Tyskland köpte på sig lite mer groundsupport (flyg) samt mer anfallskraft för att förbereda för ett anfall på Frankrike. England stärkte upp Malta och Egypten för att vara mer säker på att inte bli av med sin kontroll av Afrika. Sovjet byggde mer infanteri. Min plan som Sovjet är att få in så mycket trupper som möjligt innan Tyskland anfaller mig.

Maj/Jun 1940:

Sommaren är här med sol och bad… och med ett Tyskt anfall på Metz genom Maginot linjen. Den fransk/engelska planen lyckades vad det gäller val av anfallsplats. I första anfallet lyckas fransmännen i Metz stå emot det tyska anfallet trots en enorm tysk armé. Tyskland tar vara på sitt läge och anfaller igen och nu var det nära att hela den franska armén förintades. Tyskland gör ett tredje anfall och nu förintas det franska motståndet i Metz. Tyskarna låter inte fransmännen få en chans att parera anfallet utan går direkt mot Paris och tar över Paris och deklarerar Vichy-France och Finland, Rumänien, Ungern och Bulgarien går med på tyskarnas sida i kriget.

Engelsmännen flyr tillbaka över kanalen för att rädda sina trupper och sovjet fortsätter att stärka sin front mot Europa.

USA börjar nu ge bidrag till England varje spelrunda.

Jul/Aug 1940:

Tyskland fyllde upp sina förråd och byggde upp de trupper som blivit skadade för att kunna kriga mer senare. Italien byggde ut sin flotta för att kunna matcha engelsmännen i Medelhavet. Engelsmännen stärkte upp Egypten än mer för att möta hotet från Italien. Sovjet gjorde som vanligt och förbättrade sitt försvar mot Europa.

Sep/Okt 1940:

Italien/Tyskland anföll lite oväntat västra Egypten och lyckades riktigt bra med det. England fick panikflytta nya trupper till Egypten för att möta detta hot.

Nov/Dec 1940:

Tyskland och Italien fyllde på än mer i Afrika och Tyskland samlade sina styrkor vid den sovjetiska gränsen. England anföll lite i Egypten utan någon större framgång. Sovjet byggde upp sin front mot tysken än mer. Min plan som Sovjet var att försöka få lite kvar efter tyskarnas anfall så jag försökte gömma en del trupper längre bak i landet.

Jan/Feb 1941:

England anföll Tyskland/Italien i Afrika igen och lyckades skapligt. England tog sedan tillvara på läget och anföll igen men det anfallet gav inte så stor effekt. Tyskland och Sovjet fortsatte att bygga upp längs gränsen mellan de bådas trupper.

Mar/Apr 1941:

Tyskland och Sovjet fortsätter sin kapprustning vid gränsen. England anfaller Tyskland/Italien igen i Afrika och nu är det inte många tyskar/italienare kvar i Afrika.

Maj/Jun 1941:

Mer kapprustning mellan Tyskland och Sovjet. England fortsätter anfallen i Afrika.

Jul/Aug 1941:

England börjar bomba Tyskland men med få bombers och få fighters är det inte direkt lyckosamt annat än att visa att man kan. Ny sommar och ny tysk krigsoffensiv. Tyskland förklarar krig på Sovjet och kliver över gränsen. Den ryska fronten kollapsade som väntat och endast två vettiga ryska försvar finns i Moscow och Bryansk en bit bakom den nu mosade fronten. Anfallet gick ungefär som jag trodde och jag fick 2 arméer kvar som jag hoppades skulle kunna mobiliseras till ett vettigt försvar. Jag som Sovjet fick använda mig av en stor tvångsinkallning av soldater och fick därmed en del nya trupper. Detta innebär att jag under det närmsta året får sämre resurser att parera händelser i kriget men jag bedömde att utan tvångsinkallningar så skulle landet falla inom kort. Med dessa nya trupper satte jag upp försvar vid Kharkov för att försöka stoppa tysken från att ta Baku. Mitt andra försvar satte jag upp vid Moscow och Ladoga Swamps. Jag behöver hålla Ladoga Swamps för att skydda Omega Swamps för att möjliggöra hjälp från England.

USA börjar nu ge bidrag även till Sovjet.

England krigade vidare i Afrika.

Sep/Okt 1941:

Tyskarnas offensiv fortsätter och de kommer ända in till områdena runt Moscow. Tyskarna lyckades även stänga in min Sovjetiska armé i Kharkov vilket inte alls var bra. Jag inser att om armén i Kharkov inte undsätts så är Baku och kanske hela kriget förlorat. Efter en del funderingar så väljs en lösning som innebär anfall mot Tula från Moscow och sedan anfall från instängda armén i Kharkov mot Kursk. Anfallen lyckas och armén blir befriad. Som en liten bonus… liten och liten.. rätt stor bonus så blir två stora tyska arméer vid Don River Bend och Voronezh. Jag hade mer tur än skicklighet när jag både lyckades med att befria min armé samt skapa stora bekymmer för tysken.

För att minska trycket på Sovjet så gör England en invasion i Normandie i Frankrike men den stoppas på stränderna av tyska trupper.

Nov/Dec 1941:

Italien förstärkte sin styrka i Afrika för att mota England. Tyskland har inga bekymmer med att befria sina instängda trupper MEN det innebär att den tyska fronten flyttas bakåt istället för framåt. Jag stärkte upp mitt ryska försvar och har nu två huvudarméer som finns i Don River Bend och Moscow. På västfronten händer ingenting eftersom det dåliga vädret gör det mycket olämpligt att anfalla.

Jan/Feb 1942:

Tyskland fördelade om sina trupper på östfronten och satte upp en front vid Kharkov, Kursk, Smolensk och Velikrye. Årstiden gör att det är olämpligt att anfalla och den kalla vintern gör även så att tyskarnas trupper försvagas. Jag stärkte upp mitt Sovjetiska försvar vid Don River Bend och Moscow. England krigade lite i Lybia men Italien höll emot.

USA går nu med i kriget på riktigt och då upphör de automatiska bidragen till England och Sovjet. Dock kan USA om man vill ge bidrag till England.

Mar/Apr 1942:

Nu börjar den allierade bombningen av Tyskland från både USA och England men den var inte så lyckosam nu heller. Mer bombers behövs för att det ska göra stor effekt.

Tyskland tog tillbaka Tula och gränsar återigen till Moscow.

Engelsmännen rensade bort Italien ur Afrika.

Maj/Jun 1942:

Tyskarna kraftsamlade en stor armé och anföll den största ryska armén vid Don River Bend. Efter det inledande anfallet och ett andra anfall retirerade jag med den ryska armén mot Baku för att inte riskera att förlora Baku. För att ge tysken lite bekymmer stärkte jag upp armén som skyddade Baku och sedan anföll jag från Moscow mot Tula och krossade helt de tyska trupperna där.

England tvingade tysken att retirera till Paris och följde sedan efter och anföll Paris

Jul/Aug 1942:

Tyskland flyttade hem sina trupper från Don River Bend och tog tillbaka Tula igen och står än en gång precis utanför Moscow. Som tur är hade jag stora trupper samlade i Moscow. Jag tog sedan tillbaka Don River Bend och stärkte upp min armé i Don River Bend.

Sep/Okt 1942:

Tyskland tog nu Leningrad efter 2 års belägring. Tyskarna lyckades också rensa ut engelsmännen ur Paris. Jag såg en chans och anföll ut från Moscow till Tula igen.

Nov/Dec 1942:

Jag lyckades trycka tillbaka tysken mot Polen och nu känns det som om den tyska offensiven mot mig är över och nu är det min tur att vara offensiv.

Jan/Feb 1943:

Tyskland backade än mer mot Polen och när jag sedan anföll backade tysken än mer. Engelsmännen byggde upp sina styrkor i Paris och avancerade i Nordafrika mot Gibraltar.

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ännu inga kommentarer


Leave a comment

Inga trackbacks ännu.